Finančnýriaditeľ.sk

O PROJEKTE

Pre spoločnosť, ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexnej starostlivosti o financie, sme pomohli vytvoriť texty do propagačnej brožúry.

TYP: texty do brožúry
KLIENT: NewWaveDesign
DÁTUM: 2011
TJ-LEGAL.com
Zlepšisa.sk