O PROJEKTE

Pre spoločnosť, zaoberajúcu sa prekladmi textov a tlmočením, sme copyeditovali viaceré texty – direct maily, texty do portfólia produktov, manuál, pozvánky či text pre vernostný program.

S úpravami ako aj priebehom projektu a komunikáciou sme boli naozaj veľmi spokojní. Texty boli dodané včas. Služby Kreatívneho pera by sme určite opäť využili.

Michal Kmeť
riaditeľ / Lexika
TYP: rôzne texty
KLIENT: Lexika s.r.o.
DÁTUM: 2012