O PROJEKTE

Matt Rybansky je mladý fotograf, ktorý sa umeleckému i produktovému foteniu venuje už mnohé roky. Vytvorili sme texty na web jeho fotoštúdia.

Zatiaľ sme spolu robili len pár textov, ale páčili sa mi. Texty boli odovzdané v predtermíne. Ďakujem za spoluprácu.

Matt Rybansky
šéf / StudioPlus
TYP: texty na web
KLIENT: Matt Rybansky
DÁTUM: 2011