O PROJEKTE

Monika pracovala ako externý copywriter pre s IT Solutions, ktorá vyvíja mobilné aplikácie pre Slovenskú sporiteľnu. Mala na starosti všetky texty (do iTunes store, na web, tlačové správy, reklamné články) a starala sa o obsah komunikácia v sociálnych médiách (Facebook, Twitter).

TYP: texty na web, Facebook, Twitter
KLIENT: Slovenská sporiteľňa
DÁTUM: 2012